Visum til heleverden og Kulturrejser

Pakkerejser

BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

 

Arrangement

Rejserne i dette program er arrangeret af Alt Rejser A/S København, i samarbejde med lokale turarrangører.

Tilmelding

Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum, bekræfter kunden samtidig at have modtaget vor aftalebekræftelse og accepteret de i brochuren oplyste vilkår for rejsen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne som angivet i passet.

Depositum

Samtidig med tilmeldingen, dog senest 8 dage efter reservationen, indbetales et depositum på DKK 2.000,- pr. person, medmindre andet er anført for den pågældende rejse.
Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutindbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 45 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført.

Rejsens pris

Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser, samt skatter, afgifter m.v. Hvis ikke andet er anført, er rejseprisen baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse.
Tilslutningsrejse indgår alene, hvis den er markedsført sammen med hovedarrangementet, som en integreret del af pakkerejsen.

Børnerabat

Børnerabat er baseret på ophold i værelse med 1 fuldt betalende voksen.

Ændringer

betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Afbestilling

Medmindre andet er anført gælder følgende:
Depositum, pakkerejse, reservationer kan ikke ændres eller refunderes.

Personoplysninger

Kunden samtykker i forbindelse med indgåelse af aftalen til, at rejsebureauet videregiver kundens indtastede data til de relevante underleverandører, herunder luftfartsselskaber, hoteller mv. Rejsebureauet videregiver alene oplysninger på kunden, der er nødvendige for aftalens gennemførelse.

Afbestilling ved akut sygdom

Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald. Oplysninger fås ved henvendelse.
Rejseforsikring
Det anbefales på det kraftigste, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger i forbindelse med sygdom og ulykke, hjemtransport samt rejsebagage.

Arrangørens ansvar

Alt Rejser A/S optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder med hvilke der samarbejdes. Alt Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik.
Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. DKK 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport f.eks. ca. DKK 120,-/per kg. indskrevet bagage.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at selv drage omsorg for, at pas, visumkrav og andre formaliteter er bragt i orden før afrejsen, samt at kontrollere at for- og efternavne i billetter, visum og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens.
Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirm) ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette, har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Passagerer, der udebliver fra aftalte afgangssteder og/eller tidspunkter, eller ikke kan tiltræde rejsen pga. ugyldige rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente godtgørelse af nogen art.
Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere til rejsebureauet, dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen.

Pas, visum og vaccinationer

Kontakt din læge, Statens Seruminstitut www.ssi.dk , eller Udlandsvaccinationen (tlf. 70220702). Alle oplysninger om pas-, visa- og vaccinationsbestemmelser gælder for danske statsborgere. Er den rejsende ikke dansk statsborger, opfordres til, før bestilling af rejsen, at søge oplysninger hos ambassade/konsulat og evt. Seruminstituttet om indrejsebetingelser. Rejsende med udenlandsk statsborgerskab bør oplyse dette til rejsebureauet ved bestillingen. Undlades en sådan oplysning, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende.

Ændringer/aflysninger

Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). Hvis kunden ikke ønsker at deltage i en anden rejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Yderligere krav kan derefter ikke gøres gældende.

Prisændringer

Arrangøren har iflg. loven ret til at forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Klagenævn i forbindelse med pakkerejser:

Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte. http://www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/

Værneting

Sø- og Handelsretten i København

Teknisk arrangør:

Alt Rejsebureau A/S. Medlem af rejsegarantifonden nr. 182.
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening
OBS! Betingelserne gælder ikke for rejser på den Transsibiriske Jernbane og Krydstogterne, samt for køb af flybillet uden pakkerejse.

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620